Szukaj
Close this search box.

Bazylika Katedralna Wniebowzięcia NMP w Płocku

Płock to najstarsza dzielnica Mazowsza graniczącego we wczesnym średniowieczu z pogańskimi Prusami i Litwinami, z tego powodu wielokrotnie narażony był na najazdy i zniszczenia, zresztą nie tylko w okresie średniowiecza.

Bazylika Katedralna Wniebowzięcia NMP w Płocku

Wznosi się na wysokim Wzgórzu Tumskim na wysokości 60 m. Pierwszy drewniany kościół powstał w 1099 r. za panowania Władysława Hermana, który bardzo blisko związany był z Mazowszem. To tu książę pasował swojego syna, Bolesława Krzywoustego na rycerza. Dla Płocka było to bardzo duże wyróżnienie.

W roku 1126 podczas najazdu Pomorzan drewniany kościół uległ spaleniu. Dopiero kilkanaście lat później, z inicjatywy biskupa płockiego Aleksandra z Malonne przystąpiono do budowy kościoła murowanego w stylu romańskim.

Mało kto wie, że konsekrowana w 1144 r. katedra była największym w ówczesnej Polsce obiektem sakralnym, większym niż katedra gnieźnieńska czy wawelska.

Biskup Aleksander do głównego wejścia zamówił w Magdeburgu drzwi wykonane z brązu. Obok drzwi gnieźnieńskich, to najwybitniejsze dzieło sztuki ludwisarskiej.

Czytaj też: Most Solidarności w Płocku

Poszczególne kwatery zawierają płaskorzeźby przedstawiające sceny biblijne oraz sceny z życia Jezusa. Jedna z kwater została poświęcona biskupowi płockiemu i magdeburskiemu, którzy ufundowali drzwi.

W poł. XIII w. w niewyjaśnionych okolicznościach, drzwi płockie zostały wywiezione do Nowogrodu i zawisły w Soborze św. Sofii. W 1981 r. za sprawą starań dr J. Chojnackiego w wejściu głównym została umieszczona wierna replika drzwi płockich.

Obecna katedra

W ciągu wieków Bazylika Katedralna Wniebowzięcia NMP ulegała licznym zniszczeniom spowodowanymi pożarami lub zniszczeniami wojennymi. Wielokrotnie podejmowane próby odbudowy nigdy nie zostały doprowadzone do końca.

Dopiero w latach 1901-1903 przeprowadzono kompleksową odbudowę katedry pod kierownictwem architekta Stefana Szyllera. Przy odbudowie zachowano wszystkie oryginalne elementy z poprzednich wieków, łącznie z fragmentami romańskich murów.

Polichromię naw i transeptu wykonał malarz Władysław Drapiewski. W prezbiterium i sklepieniu namalował sceny z życia Jezusa Chrystusa, w kopule umieścił postaci Apostołów i doktorów Kościoła, w nawach bocznych ornamenty roślinne i postacie aniołów.

We wnętrzu trójnawowej bazyliki znajduje się 13 ołtarzy pochodzących z różnych epok (najstarszy z 1600 r.), drewniane stalle oraz złocony tron biskupi, kilka nagrobków osób zasłużonych dla Płocka i Mazowsza.

W Kaplicy Królewskiej znajduje się sarkofag ze szczątkami piastowskich książąt, Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego.

Obecnie katedra stanowi najbardziej cenny i okazały zabytek Płocka.

O jego randze świadczy również fakt, że papież Jan Paweł II nawiedzał bazylikę 6 razy, zarówno jako kardynał, jak i jako papież.

MK Fotowoltaika Płock | Instalacje Fotowoltaiczne